ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Փաստաթղթերը հյուպատոսական վավերացման կարող են ներկայացվել նաև փոստով

2013-03-02

  http:/http://www.pastinfo.am/node/9391#sthash.iivQrsZa.O78aNxPm-um