ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«Գերագույն հանձնակատարի երկխոսությունը պաշտպանական մարտահրավերների վերաբերյալ» 4-րդ հանդիպում, դեկտեմբերի 8-9, 2010թ., Ժնև, Շվեյցարիա

2010-12-10

տես անգլերեն տարբերակով