ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Միգրացիա և զարգացում համաշխարհային ֆորումի 5-րդ հանդիպում, դեկտեմբերի 1-2, 2011թ., Ժնև, Շվեյցարիա

2011-12-05

տես անգլերեն տարբերակով