ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«Շարժունակության շուրջ համագործակցություն. անցյալը, ներկան և ապագան» համաժողով, հունիսի 27, 2012թ., Բրյուսել, Բելգիա

2012-06-29

տես անգլերեն տարբերակով