ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«Շարժունակության շուրջ համագործակցություն. ինչո՞ւ, ի՞նչ և ինչպե՞ս» աշխատաժողով, հունիսի 28, 2012թ., Բրյուսել, Բելգիա

2012-06-29

տես անգլերեն տարբերակով