ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«Անկանոն միգրացիոն հարցերի լուսաբանումը» մրցանակաբաշխություն 2013, մարտի 15, 2013թ., Երևան, Հայաստան

2013-03-18

    Անկանոն միգրացիոն հարցերի լուսաբանումը (105 ԿԲ)