ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Միգրացիա և զարգացում համաշխարհային ֆորումի 2-րդ հանդիպում, հոկտեմբերի 29-30, 2008թ., Մանիլա, Ֆիլիպիններ

2008-10-31

տես անգլերեն տարբերակով