ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԵԱՀԿ տնտեսական և շրջակա միջավայրի 17-րդ ֆորում, հունվարի 19-20, 2009թ., Վիեննա, Ավստրիա

2009-01-21

տես անգլերեն տարբերակով