ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2019-04-16

Քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցրած անձանց վերաբերյալ

  N

Թափուր պաշտոնի անվանումը

Դիմորդներիանուն, ազգանուն 

Տվյալպաշտոնումնշանակված անձի անուն, ազգանուն

Բավարարում է տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին

Չի բավարարում տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջներին

1.

Տարածքային կառավարման և զարգացմաննախարարությանմիգրացիոն ծառայությանապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի (պաշտոնիծածկագիր` 11/1-3.1-12) ժամանակավորթափուրպաշտոնըզբաղեցնելուհամարդիմողներիմասին

 

Բագրատունի Արարատ

 

 

 

 

 

Տեր-Բալյան Նաիրա

 

Զաքարյան Աննա

 

Գևորգյան Հայկ

 

Գալստյան Դավիթ

 

Գալստյան Դավիթ

 

Լիա Սուքիասյան

 

 

2.

Տարածքային կառավարման և զարգացմաննախարարությանմիգրացիոն ծառայությանապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնիծածկագիր` 11/1-3.3-9) ժամանակավորթափուրպաշտոնըզբաղեցնելուհամարդիմողներիմասին

Մարյանյան Գոհար

 

 

 

Մարյանյան Գոհար

Գևորգյան Հայկ

 

 

 

 

3.

Տարածքային կառավարման և զարգացմաննախարարությանմիգրացիոն ծառայությանապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր՝ 11/1-3.3-10) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմողների մասին

Հովհաննիսյան Սվետլանա

 

Հովհաննիսյան Սվետլանա

Բաբայան Սեմյոն