ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2018-09-09

 

ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն ծառայության ինտեգրման հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 11/1-3.3-7) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմողների մասին (17 ԿԲ)