ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսա-հաշվապահական բաժին

 

Բաժնի պետ


Սիրանուշ Կարապետյան                      

  +37460 275 011

  siranush.karapetyan@mtaes.am

1997թ. ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի շուկայագիտության ֆակուլտետը: ՄՊԾ-ում աշխատում է 2011թ. հոկտեմբերից, որպես ֆինանասա-հաշվապահական բաժնի պետ՝ 2012թ. հունիսից: 

 

Աշխատակիցներ

    Մարգարիտա Սիմոնյան, գլխավոր մասնագետ

    +37460 275 016

 

 Ֆինանսա-հաշվապահական բաժինը Միգրացիոն պետական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը կազմում է միջնաժամկետ ծախսերի  ծրագրերը և համապատասխան տարվա  պահպանման ծախսերի ֆինանսական միջոցների հայտ  պահանջագրերը ու ներկայացնում է  գլխադասային մարմիններին և ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը, կազմակերպում է Ծառայության և համակարգի ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման գործառույթների իրականացումը, Ծառայության գործունեության համար անհրաժեշտ ապրանքնների, աշխատանքների, ծառայությունների գնման աշխատանքները, դրանց  հաշվառումը, գույքագրումը, ստացված գրություններին, հարցումներին, դիմումներին ընթացք տալու աշխատանքները: