ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ապաստանի հարցերի բաժին

 

Բաժնի պետ


Պետրոս Աղաբաբյան  

  +37460 275 006

  petros.aghababyan@mtaes.am

1997թ. ավարտել է Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը: ՄՊԾ-ում աշխատում է 1998թ.-ից, որպես ապաստանի բաժնի պետ՝ 2005թ. նոյեմբերից: 

 

 

 

Աշխատակիցներ

    Ելենա Յաշչյան, գլխավոր մասնագետ

    +37460 275 025

    Դիանա Թումանյան, առաջատար մասնագետ 

    +37460 275 026

    Սարգիս Ավդալյան, գլխավոր մասնագետ

    Արկադի Ալեքյան, գլխավոր մասնագետ

    +37460 275 024

    Ռոզալյա Ղուկասյան, առաջատար մասնագետ

    +37460 275 034

    Սվետլանա Հովհաննիսյան, առաջին կարգի մասնագետ

 

 Ապաստանի հարցերի բաժինը Միգրացիոն պետական ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը քննարկում է օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ապաստանի տրամադրման մասին դիմումները; ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սոցիալական աջակցության, զբաղվածության, առողջապահական, կրթական և իրավական աջակցման հարցերում խորհրդատվություն և այլ բնույթի օժանդակություն է տրամադրում փախստականներին; «Հատուկ կացարան»-ում տեղավորման ուղեգրեր է տրամադրում ապաստան հայցողներին; ապահովում է ապաստան հայցողների անձը հաստատող փաստաթղթերի տրամադրման, հաշվառման աշխատանքները; կատարում է ապաստան հայցողների և փախստականների տվյալների համակարգչային մուտքագրման աշխատանքները; քննարկում է փախստականների դիմումները, բողոքները և առաջարկությունները և համապատասխան միջոցներ է ձեռնարկում բարձրացված հարցերի լուծման ուղղությամբ; սեմինար-խորհրդակցություններ է կազմակերպում պետական մարմինների, միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև զանգվածային լրատվության միջոցների համար՝ փախստականների հիմնախնդիրների վերաբերյալ; անցկացնում է փախստականների ընդունելությունը; ապաստան հայցողների ծագման երկրների վիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ է հավաքագրում և վերլուծում: