ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական փոխանցումներ

 Մինչև 2016 թ. ՀՀ կենտրոնական բանկը  տրամադրել է վիճակագրական տվյալներ ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքի վերաբերյալ, այդ թվում ոչ առևտրային նպատակով: Վերջինիս վերաբերյալ տվյալները տեղադրված են «Դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2005-2015 թթ-ին» բաժնում:

Սկսած 2016 թ-ից ՀՀ կենտրոնական բանկը տրամադրում է  ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքի ընդհանուր ծավալը, չառանձնացնելով ոչ առևտրային նպատակով կատարված փոխանցումները: Այդ իսկ պատճառով 2016 թ-ից ի վեր, այս բաժնում  տեղադրվում  են  վիճակագրական տվյալներ դրամական փոխանցումների ներհոսքի ընդհանուր ծավալի վերաբերյալ:

  Դրամական փոխանցումների ներհոսքն ըստ երկրների

 

Դրամական փոխանցումների ներհոսքի դինամիկան 2016թ. ի վեր
  2017 թ.
  2016 թ.