ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գործադիր տնօրեն` Մուրադ Մեժլումյան

1975-1976թ.-ին սովորել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի տեխնիկական կիբեռնետիկա ֆակուլտետում, այնուհետև` 1987թ.-ին ավարտել է  Կրասնոյարսկի գունավոր մետաղների ինստիտուտի լեռնամետալուրգիական ֆակուլտետը:  Աշխատում է  որպես տնօրեն «Հանրակացարաններ» ՓԲԸ-ի`  2011թ. հունվարից և «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ-ի`  2012թ.  հուլիսից:

 

  +374 (10) 62-48-11,  +374 (77) 62-48-11

murbk1234@mail.ru

   

ՀՀ  կառավարության 15.11.2000թ. թիվ 738 որոշմամբ, ստեղծվել է «Հանրակացարաններ» ՓԲԸ-ն. գրանցված` պետ. ռեգիստրի կողմից 30.12.2000թ. հասցեն` ք.Երևան, 0096 Մոլդովական փող. 29/1 (70/1) շենք 301 սենյակ /Նոր Նորք 2-րդ զանգված ուս. ավանի 1-ի մասնաշենք/, հեռ. 010 62-48-11; 077624811:

ՀՀ կառավարության` 25. 08. 2011թ.  թիվ 1241-Ն  որոշմամբ «Հանրակացարաններ» ՓԲԸ-ն լուծարվել և ստեղծվել է «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ-ը:

«Հանրակացարաններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են`

Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված ուղեգրերի հիման վրա հանրակացարանային սենյակներում բնակեցման աշխատանքների իրականացումը;

«Հանրակացարաններ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն թույլատրված է  իրականացնել ձեռնարկա-տիրական գործունեության հետևյալ տեսակը` տարածքների սպասարկման աշխատանքների իրականացումը;

Գործունեության հիմանական տեսակներն են`

  • շենքերի և շինությունների վերանորոգում;
  • շենքերի և շինությունների կենցաղային սպասարկում:

Կազմակերպության աշխատողների թիվը 19 է:

«Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ-ի ենթակայության տակ սպասարկվող հանրակացարաններն են `

 ք. Աբովյանի ճարտարագիտական քոլեջի հանրակացարան հասցեն` ք. Աբովյան, Հատիսի փող. 4

 Փախստական ընտանիքների թիվը-125, տեղաբնակ ընտանիքների թիվը-17, ընդամենը - 142 ընտանիք:

Սենյակները սեփականաշնորհած փախստականների ընտանիքների թիվը -46

Սենյակները սեփականաշնորհած տեղաբնակ ընտանիքների թիվը - 5

 ք. Երևան   Արցախի  փող. 4-րդ նրբ, 10/2 հանրակացարան

Փախստական ընտանիքների թիվը-66, տեղաբնակ ընտանիքների թիվը-21, ընդամենը - 87 ընտանիք:

Սենյակները սեփականաշնորհած փախստականների ընտանիքների թիվը -2

Սենյակները սեփականաշնորհած տեղաբնակ ընտանիքների թիվը -0

ք. Երևան   Մոլդովական  փող. 29/1 շենքի հանրակացարան

 Փախստական ընտանիքների թիվը-64, տեղաբնակ ընտանիքների թիվը-62, ընդամենը-126 ընտանիք:

Սեփականաշնորհված փախստականների ընտանիքների թիվը -0

Սենյակները սեփականաշնորհած տեղաբնակ ընտանիքների թիվը -9

 ք. Երևան   Մոլդովական փող. 29/2 (70/2) շենքի հանրակացարան

Փախստական ընտանիքների թիվը-114, տեղաբնակ ընտանիքների թիվը-0, ընդամենը -114 ընտանիք:

Սենյակները սեփականաշնորած փախստականների ընտանիքների թիվը -104

Սենյակները սեփականաշնորհած տեղաբնակ ընտանիքների թիվը- 0

 ք. Երևան   Շիրակի  փող. 2ա/7   հանրակացարան

 Փախստական ընտանիքների թիվը -145, տեղաբնակ ընտանիքների թիվը 7, ընդամենը -152 ընտանիք:

Սենյակները սեփականաշնորած փախստականների ընտանիքների թիվը -82

Սենյակները սեփականաշնորհված տեղաբնակ ընտանիքների թիվը- 1

 ք. Երևան   Վարդաշենի  6-րդ փող. 68 շենք հանրակացարան

Փախստական ընտանիքների թիվը - 49, ընդամենը - 49 ընտանիք:

Սենյակները սեփականաշնորհած փախստականների ընտանիքների թիվը- 47

Արարատի մարզ  գ. Դարբնիկ 5-րդ փ. 3 գյուղ քոլեջ  (¸³ñµÝÇÏ ·ÛáõÕÇ  Անդրանիկի փող 4 գյուղքոլեջի հանրակաց-ն)

Փախստական ընտանիքների թիվը - 46, ընդամենը- 46 ընտանիք:

 

  ՊՈԱԿ-ի ստեղծման մասին ՀՀ կառավարության որոշումը և կանոնադրությունը (307 ԿԲ)
  ՊՈԱԿ-ի հաստիքային ցուցակ(630 ԿԲ)