ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ռեադմիսիա

 

Այս  բաժնում  տեղեկատվություն  է  տեղադրվում Հայաստանի Հանրապետության կողմից  ստորագրված  ռեադմիսիոն (հետընդունման) համաձայնագրերի  շրջանակներում ՀՀ-ի  ստացած  հայցերի  և  դրանց ընթացքի  վերաբերյալ:

Ռեադմիսիոն  համաձայնագրերի  շրջանակներում  հետ  են ընդունվում  Կողմերի  տարածքներում  առանց թույլտվության բնակվող  անձինք:

 

 

Ռեադմիսիայի վերաբերյալ ստացված հայցերի թիվն ըստ երկրների

 

  Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների 2017թ․ հուլիսի 1-ի դրությամբ (60,8 ԿԲ)
  2016թ. (60,4 ԿԲ)
  2015թ. (60,1 ԿԲ)
  2014թ. (57,6 ԿԲ)
  2013թ. (56,2 ԿԲ)
  2012թ. (55,4 ԿԲ)