ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ռեադմիսիա

 

Այս  բաժնում  տեղեկատվություն  է  տեղադրվում Հայաստանի Հանրապետության կողմից  ստորագրված  ռեադմիսիոն (հետընդունման) համաձայնագրերի  շրջանակներում ՀՀ-ի  ստացած  հայցերի  և  դրանց ընթացքի  վերաբերյալ:

Ռեադմիսիոն  համաձայնագրերի  շրջանակներում  հետ  են ընդունվում  Կողմերի  տարածքներում  առանց թույլտվության բնակվող  անձինք:

 

Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի դինամիկան 2012-2017թթ.

  2012-2018թթ․ (104 ԿԲ)

 Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների (01.01.2012թ.-01.07.2018թ.)

  2012-2018թթ․ (63,1 ԿԲ)

Ռեադմիսիայի վերաբերյալ ստացված հայցերի թիվն ըստ երկրների

 

  2018թ (104 ԿԲ)

   2017թ․ (106 ԿԲ)
  2016թ. (106 ԿԲ)
  2015թ. (105 ԿԲ)
  2014թ. (103 ԿԲ)
  2013թ. (56,2 ԿԲ)
  2012թ. (53,9 ԿԲ)