ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ապաստանի տրամադրումը 2010-2013 թթ-ին

Մինչև 2010 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանի հայց ներկայացրած օտարերկրյա քաղաքացիների թիվը բերված է առանձին աղյուսակով (տես` «Ապաստանի տրամադրումը 1999-2009 թթ-ին»), ինչը պայմանավորված է նրանով, որ 1999 թ-ին ընդունված «Փախստականների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, ապաստան հայցող անձանց ՀՀ-ում տրամադրվում էր երկու տեսակի կարգավիճակ` փախստականի կամ ժամանակավոր ապաստան ստացած անձի: 2008 թ-ին ընդունված «Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ նոր օրենքով սահմանվեց միայն մեկ` փախստականի կարգավիճակ:

  2010-2013թթ.