ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ապաստան հայցողներ և համակարգը բնութագրող ցուցանիշներ

Սկսած 2014 թ-ից սույն կայքում եռամսյակային կտրվածքով կտեղադրվեն վիճակագրական տվյալներ միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող անձանց վերաբերյալ՝ ստացված նոր, միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող, հաշվառման համակարգի ներդրման արդյունքում:

 

  2018թ.
  2017թ.
  2016թ.
  2015թ.
  2014թ.