ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Աուդիտ

 

  ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժին (2014թ.) (2,51 ՄԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ Միգրացիոն պետական ծառայություն (2012թ.) (57,6 ԿԲ)

 

* Միգրացիոն պետական ծառայությունում ներքին աուդիտի իրականացման գործառույթը դրված է Տարածքային կառավարման նախարարության (ՏԿՆ) աշխատակազմի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման վրա: