ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դատական գործընթաց

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

վարչական վարույթներով հարուցված դատական գործերի վերաբերյալ*

 Վարչական գործի համարը

Վճռի/որոշման ընդուման ամսաթիվը

Վերջնական ակտն ընդունող դատական մարմինը

Վարչական գործի քննարկման արդյունքը

Վճռի/որոշման ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը

ՎԴ/7865/05/16

14.03.2018թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/6108/05/17

21.02.2018թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/8664/05/16

04.12.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/9169/05/16

31.10.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/4790/05/16

10.10.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/1552/05/17

26.09.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/2824/05/15

02.08.2017թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

     Բավարարվել է 

02.08.2017թ.

ՎԴ/2106/05/15

17.07.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/1894/05/16

14.07.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/2542/05/16

06.07.2017թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

06.07.2017թ.

ՎԴ/2808/05/15

23.08.2017թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Բավարարվել է

23.08.2017թ.

ՎԴ/1447/05/16

05.06.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/7353/05/14

10.05.2017թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

10.05.2017թ.

ՎԴ/1890/05/16

24.05.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/1044/05/16

19.05.2017թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն.դատարան

Կարճվել է

 

ՎԴ/0320/05/16

27.04.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

29.05.2017թ.

ՎԴ/7229/05/16

25.04.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/5898/05/16

25.04.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/1911/05/16

14.04.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Բավարար. մասնակի

 

ՎԴ/1335/05/16

17.03.2017թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

18.04.2017թ.

ՎԴ/1020/05/15

08.02.2017թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

13.03.2017թ.

ՎԴ/10733/05/13

06.02.2017թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

07.03.2017թ.

ՎԴ/4194/05/15

05.10.2016թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

05.10.2016թ.

ՎԴ/1918/05/16

26.07.2016թ.

ՀՀ վարչական  դատարան

Կարճվել է

29.08.2016թ.

ՎԴ/5189/05/15

20.07.2016թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

22.08.2016թ.

ՎԴ/7163/05/15

08.07.2016թ.

ՀՀ վարչական  դատարան

Կարճվել է

09.08.2016թ.

ՎԴ/1606/05/15

30.03.2016թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

01.04.2016թ.

ՎԴ/4143/05/14

04.03.2016թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/7581/05/08

03.03.2016թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Կարճվել է

04.04.2016թ.

ՎԴ/5119/05/14

24.02.2016թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

24.02.2016թ.

ՎԴ/5571/05/15

22.02.2016թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Կարճվել է

24.03.2016թ.

ՎԴ/3843/05/15

22.02.2016թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

24.03.2016թ.

ՎԴ/1597/05/15

22.01.2016թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Բավ. է մասնակի

23.02.2016

ՎԴ/1043/05/15

02.11.2015թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Կարճվել է

03.12.2015թ.

ՎԴ/6885/05/14

30.10.2015թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/7536/05/14

02.10.2015թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

 

ՎԴ/7088/05/14

28.09.2015թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

29.10.2015թ.

ՎԴ/7339/05/14

25.09.2015թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

26.10.2015թ.

Արդ1/14254/02/14

30.07.2015թ.

ՀՀ Արմավիրի մարզի ԸԻԱԱԴ

Մերժվել է

31.08.2015թ.

ՎԴ/0502/05/15

10.07.2015թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Բավարարվել է

11.08.2015թ.

ՎԴ/2912/05/14

10.07.2015թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն.դատարան

Մերժվել է

11.08.2015թ.

ՎԴ/7027/05/14

14.07.2016թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Բավարարվել է

17.08.2016թ.

ՎԴ/7368/05/14

23.12.2015թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն.դատարան

Մերժվել է

26.12.2016թ.

ՎԴ/2549/05/14

15.05.2015թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

16.06.2015թ.

ՎԴ/12642/05/13

07.05.2015թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

08.06.2015թ.

ԱՐԱԴ2/0121/02/14

26.02.2015թ.

ՀՀ վերաքն. քաղ. դատարան

Մերժվել է

27.03.2015թ.

ՎԴ/9742/05/13

11.02.2015թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

12.03.2017թ.

ՎԴ/0020/05/13

17.12.2014թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

18.01.2015թ.

ՎԴ/8891/05/13

18.02.2015թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

18.02.15թ.

ՎԴ/5517/05/13

18.11.2014թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

19.12.2014թ.

ՎԴ/5784/05/13

29.10.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

29.10.2014թ.

ՎԴ/7869/05/12

15.10. 2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

15.10.2014թ.

ՎԴ/9004/05/13

08.10.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

08.10.2014թ.

ՎԴ/1082/05/13

17.09.2014թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

18.10.2017թ.

ՎԴ/5705/05/12

03.09.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

03.09.2014թ.

ՎԴ/5705/05/12

03.09.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

03.09.2014թ.

ՎԴ/3039/05/12

03.09.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Բավարարվել է

03.09.2014թ.

ՎԴ/7373/05/13

27.08.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

27.08.2014թ.

ՎԴ/5322/05/12

20.08.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

20.08.2014թ.

ՎԴ/0361/05/14

10.06.2014թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

11.07.2014թ.

ՎԴ/3048/05/12

21.05.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

21.05.2014թ.

ՎԴ/3429/05/13

11.04.2014թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Բավարարվել է

12.05.2014թ

ՎԴ/1746/05/13

10.04.2014թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

12.05.2014թ.

ՎԴ/3428/05/13

08.04.2014թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Բավարարվել է

12.05.2014թ.

ՎԴ/1272/05/11

02.04.2014թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

02.04.2014թ.

ՎԴ/5496/05/12

05.02.2014թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

06.03.2014թ.

ՎԴ/1418/05/11

18.12.2013թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

20.01.2014թ.

ՎԴ/0336/05/11

28.11.2013թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Կարճվել է

29.12.2013թ.

ՎԴ/3651/05/12

26.11.2013թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

27.12.2013թ.

ՎԴ/4269/05/12

14.11.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

15.11.2013թ.

ՎԴ/3667/05/12

31.10.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

02.11.2013թ.

ՎԴ/6518/05/12

23.10. 2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

25.11.2013թ.

ՎԴ/0955/05/12

08.10. 2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

11.11.2013թ.

ՎԴ/3722/05/12

30.09. 2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

31.10.2013թ.

ՎԴ/2415/05/12

12.09. 2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

14.10.2013թ.

ՎԴ/5155/05/12

05.09.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Բավարարվել է

07.10.2013թ.

ՎԴ/7404/05/12

07.06.2013թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

08.07.2013թ.

ՎԴ/4561/05/11

30.05.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

01.07.2013թ.

ՎԴ/0575/05/12

23.05.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

24.06.2013թ.

ՎԴ/6630/05/11

23.05.2013թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն.դատարան

Բավ. է մասնակի

24.06.2013թ.

ՎԴ/1715/05/11

21.05.2013թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

24.06.2013թ.

ՎԴ/9403/05/11

23.04.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

24.05.2013թ.

ՎԴ/9405/05/11

23.04.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

24.05.2013թ.

ՎԴ/0407/05/12

11.04.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն.դատարան

Մերժվել է

13.05.2013թ.

ՎԴ/3562/05/12

06.03.2013թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

08.04.2013թ.

ՎԴ/1400/05/11

21.02.2013թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

22.03.2013թ.

ՎԴ/5115/05/11

14.02.2013թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

15.03.2013թ.

ՎԴ/1874/05/12

29.01.2013թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

04.03.2013թ.

ՎԴ/2679/05/12

10.01.2013թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

11.02.2013թ.

ՎԴ/1194/05/12

13.12.2012թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

14.01.2013թ.

ՎԴ/2687/05/11

13.12.2012թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

14.01.2013թ.

ՎԴ/1261/05/12

15.11.2012թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

17.12.2012թ.

ՎԴ/3500/05/12

15.11.2012թ.

ՀՀ վարչական դատարան

Մերժվել է

17.12.2012թ.

ՎԴ/1571/05/11

14.11.2012թ.

ՀՀ վարչ.վերաքն. դատարան

Մերժվել է

17.12.2012թ.

ՎԴ/1324/05/11

07.11.2012թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Մերժվել է

07.11.2012թ.

ՎԴ/2972/05/11

01.11.2012թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

03.12.2012թ.

ՎԴ/4628/05/11

13.09.2012թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

15.10.2012թ.

ՎԴ/6835/05/11

24.07.2012թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

27.08.2012թ.

ՎԴ/1192/05/11

04.06.2012թ.

ՀՀ վարչ. վերաքն. դատարան

Մերժվել է

06.07.2012թ.

ՎԴ/ 4324/05/10

25.01.2012թ.

ՀՀ վճռաբեկ դատարան

Բավ. է մասնակի

25.01.2012թ.

 

 

 

* Դատական գործերին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղմամբ՝ http://datalex.am/dl_case_search.php?caseType=5 և դատական գործերի որոնման հատվածի «Գործի համարը» տողում վերոդրյալ աղյուսակից մուտքագրել վարչական գործի համարը և սեղմել որոնման կոճակը: