ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մասին ԵԽ կոնվենցիա (ընդունվել է 2005թ. մայիսի 16-ին, ՀՀ համար ուժի մեջ է մտել 2008թ. մարտի 20-ից)

Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի մասին ԵԽ կոնվենցիա (ընդունվել է 2005թ. մայիսի 16-ին, ՀՀ համար ո ...