ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ-ԵՄ Գործողությունների ծրագիր

 

ՀՀ նախագահի կարգադրությունը «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ՀՀ-ԵՄ Գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2014-2015թթ. միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» (2,55 ՄԲ)

 

 

Տեղեկատվություն (2015թ. 1-ին եռամսյակ) (81,6 ԿԲ)

 

 

Տեղեկատվություն (2014թ. 4-րդ եռամսյակ) (89,3 ԿԲ)

 

 

Տեղեկատվություն (2014թ. 3-րդ եռամսյակ) (115 ԿԲ)

 

 

Տեղեկատվություն (2014թ. 2-րդ եռամսյակ) (80,5 ԿԲ)

 

 

ՀՀ նախագահի կարգադրությունը «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության ՀՀ-ԵՄ Գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2012-2013թթ. միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» (2,03 ՄԲ)

 

  Տեղեկատվություն (2013թ. 4-րդ եռամսյակ) (44,5 ԿԲ)

 

  Տեղեկատվություն (2013թ. 3-րդ եռամսյակ) (51,8 ԿԲ)

 

 

Տեղեկատվություն (2013թ. 2-րդ եռամսյակ) (52,8 ԿԲ)

 

  Տեղեկատվություն (2013թ. 1-ին եռամսյակ) (46,4 ԿԲ)

 

  Տեղեկատվություն (2012թ. դեկտեմբերի դրությամբ) (51,5 ԿԲ)

 

  Տեղեկատվություն (2012թ. սեպտեմբերի դրությամբ) (42,2 ԿԲ)

 

  Տեղեկատվություն (2012թ. մայիսի դրությամբ) (40,3 ԿԲ)