ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Այլ հաշվետվություններ և զեկույցներ

 

  Տեղեկանք 2017թ.-ի  գործունեության միջոցառման և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (137 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն պետական ծառայության մասով` 2017թ. միջոցառման և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին  (399 ԿԲ)

 

  Տեղեկանք 2016թ.-ի  գործունեության միջոցառման և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (238 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն պետական ծառայության մասով` 2016թ. միջոցառման և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին  (487 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿԶՆ ՄՊԾ մուտքային և ելքային փաստաթղթերի թվաքանակի վերաբերյալ հաշվետվություն /2016թ./ (130 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿԱԻՆ ՄՊԾ մուտքային և ելքային փաստաթղթերի թվաքանակի վերաբերյալ հաշվետվություն /2015թ./ (88,6 ԿԲ)

 

  Տեղեկանք 2015թ.-ի  գործունեության միջոցառման և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (541 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿԱԻՆ միգրացիոն պետական ծառայության մասով` 2015թ. միջոցառման և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (մամուլի համար) (412 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿԱԻՆ ՄՊԾ մուտքային և ելքային փաստաթղթերի թվաքանակի վերաբերյալ հաշվետվություն /2014թ./ (88,5 ԿԲ)

 

  Տեղեկանք 2014թ.-ի  գործունեության միջոցառման և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (827 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿԱԻՆ միգրացիոն պետական ծառայության մասով` 2014թ. միջոցառման և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (մամուլի համար) (550 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ մուտքային և ելքային փաստաթղթերի թվաքանակի վերաբերյալ հաշվետվություն /2013թ./ (23,1 ԿԲ)

 

  Տեղեկանք 2013թ.-ի գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (91,2 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ միգրացիոն պետական ծառայության մասով` 2013թ. գերակա խնդրի իրականացման արդյունքների մասին (մամուլի համար) (60,5 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ մուտքային և ելքային փաստաթղթերի թվաքանակի վերաբերյալ հաշվետվություն /2012թ./ (23,3 ԿԲ)

 

  Տեղեկանք 2012թ.-ի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (41,2 ԿԲ)

 

  ՀՀ ՏԿՆ միգրացիոն պետական ծառայության մասով` 2012թ. ՀՀ կառավարության գերակա խնդրի իրականացման արդյունքների մասին (մամուլի համար) (32,9 ԿԲ)

 

  Տեղեկանք 2011թ.-ի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների մասին (84,2 ԿԲ)

 

  2007-2011թթ. միգրացիայի կառավարման ոլորտում արձանագրված կարևորագույն ձեռքբերումների մասին հաշվետվություն (74 ԿԲ)