ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀՀ կառավարության 2009թ. հուլիսի 23-ի N 907-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» (2014թ. նոյեմբերի 13-ի թիվ 1268-Ն որոշում)

  «ՀՀ կառավարության 2009թ. հուլիսի 23-ի N 907-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին&ra ...

«ՀՀ կառավարության 2011թ. հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» (2014թ. հոկտեմբերի 16-ի թիվ 1166-Ն որոշում)

  «ՀՀ կառավարության 2011թ. հոկտեմբերի 20-ի N 1510-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու  ...

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» (2014թ. հոկտեմբերի 16-ի թիվ 1137-Ն որոշում)

  «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» (հավ ...

«Միգրացիայի հարցերով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմին ճանաչելու մասին» (2010թ. մարտի 25-ի թիվ 301-Ն որոշում)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 25 մարտի 2010 թվականի N 301-Ն  ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱ ...

«Ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի գործունեության ու պահման կարգի և ՀՀ կառավարության 2003թ. ապրիլի 3-ի 407-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» (2009թ նոյեմբերի 19-ի թիվ 1441-Ն որոշում)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 19 նոյեմբերի 2009 թվականի N 1441-Ն Ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի գործունեությա ...

«ՀՀ քաղաքացու կողմից այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելու կամ ստանալու մասին ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնին հայտնելու կարգը սահմանելու մասին» (2007թ. սեպտեմբերի 20-ի թիվ 1110-Ն որոշում)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  20 սեպտեմբերի 2007 թվականի N 1110-Ն  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ...