ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգումներ


  Գնումների գործընթացների աուդիտ ՄՊԾ-ում (2013թ.) (2,78 ՄԲ)

 

 

Գնումների գործընթացի համակարգի գնահատման աուդիտ "Հատուկ կացարան" ՊՈԱԿ-ում (2013թ.) (240 ԿԲ)

 

 

Գնումների գործընթացի համակարգի գնահատման աուդիտ "Հանրակացարաններ" ՊՈԱԿ-ում (2013թ.) (345 ԿԲ)

 

  Գնումների գործընթացի համակարգի գնահատման աուդիտ "Համակարգչային կենտրոն" ՊՈԱԿ-ում (2013թ.) (378 ԿԲ)

 

  Ֆինանսատնտեսական գործունեության համալիր աուդիտ ՄՊԾ-ում (2011թ.) (711 ԿԲ)

 

* Միգրացիոն պետական ծառայությունում ներքին աուդիտի իրականացման գործառույթը դրված է ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման վրա: