ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թա

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին(տեղադրված՝27/03/2019)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) ապաստանի հարցերի և իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր&n

Կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողների վերաբերյալ տեղեկատվություն

  Կադրերի ռեզերվում  գրանցված քաղաքացիական ծառայողների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ փորձագետ ներգրավելու համար

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարում է մրցույթ փորձագետ ներգրավելու համար: Փորձագետը ներգրավվում է փորձագետի պարտականությունների շրջանակներում Ծառայ

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին &nb

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայությունը (այսուհետ

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության Արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայությունը

Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայությունը հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության Ինտեգրման հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետի ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթ։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայությունը հայտարարում 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմը (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) հայտարարում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության գլխավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 1.ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի ապաստանի հարցերի  բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) գլխավոր մասն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմը (այսուհետ` Աշխատակազմ) հայտարարում է՝ Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար

1.  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի միգրացիոն քաղաքականության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիրը՝ 11/1-4.2-4)      Մասնակցում է Բաժին մուտքագրված ՌԴ արգելք ունեցող ՀՀ քաղաք

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է մրցույթ՝ Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

Ինտեգրման հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 11/1-3.1-8)  Իրականացնում է բռնագաղթած անձանց հանր

Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է բաց մրցույթ <<Համակարգչային կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Հավելված ՀՀ տարածքային կառավարման և   արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետի 2016 թվականի մարտի 1-ի թիվ 13-

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է բաց մրցույթ Ծառայության <<Հատուկ կացարան>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հավելված                                                                       

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի ապաստանի հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ (

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի ապաստանի հարցերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիրը` 31/4-4.2-4)     Իրավունքնե

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ՝ ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիրը` 31/4-4.2-3)   Իրավունքներն 

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի ապաստանի հարցերի

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 31/4-3.3-12)   Իրավունքներն ու պարտականությունն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի ինտեգրման հարցերի բաժնի պետ (ծածկագիրը

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ՝ ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ՝ ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է բաց մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է բաց մրցույթ Ծառայության «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիրը` 31/4-4.2-1) Իրավուն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 31/4-3.1-12)  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիրը` 31/4-3.3-12)  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի միգրացիոն քաղաքականության բաժնի պետ (ծածկագիրը` 31/4-2.2-1)  

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի միգրացիոն

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի միգրացիոն քաղաքականության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիրը` 31/4-3.3-11)  

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է մրցույթ

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիրը` 31/4-4.2-2)   Իրավունքներն ու պարտականությունները

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիրը` 31/4-4.2-1)   Իրավունքներն ու պարտականությունները