ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմումի ձևեր

ՀՀ-ում ապաստան ստանալու վերաբերյալ դիմում

  Դիմումի ձև (50,4 ԿԲ)
 

Դիմումի ձև.doc (28 ԿԲ)

Դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկ՝

1. Անձը հաստատող փաստաթղթի (առկայության դեպքում) բնօրինակը կամ պատճենը

2. 3 հատ լուսանկար

3. Հայցի հիմքը հաստատող այլ փաստաթղթի բնօրինակը կամ պատճենը

 

Հանրակացարանային սենյակ հատկացնելու վերաբերյալ դիմում

  Դիմումի ձև (36,8 ԿԲ)
 

Դիմումի ձև.doc (27,5 ԿԲ)

Դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկ՝

1. Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը

 

Աշխատանքային ստաժի վերականգնման վերաբերյալ դիմում

  Դիմումի ձև (49,7 ԿԲ)
 

Դիմումի ձև.doc (39 ԿԲ)

Դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկ՝

1. Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը

2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելու մասին տեղեկանքի / սոցիալական քարտի պատճենը

3. Ադրբեջանում աշխատած տարիները հաստատող փաստաթղթերի (դիպլոմ, ատեստատ, բնակիչների վկայություն, լուսանկար, զինգրքույկ) պատճենները

 

Փախստականի կարգավիճակի վերաբերյալ դիմում

  Դիմումի ձև (43 ԿԲ)
 

Դիմումի ձև.doc (26,5 ԿԲ)

Դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկ՝

1. Կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթղթի պատճենը