ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հրաման

  Հրաման (555 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (617 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (287 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (327 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (345 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (347 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (344 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (47,2 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (67,1 ԿԲ)

Որոշում

  Որոշում (89,7 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (734 ԿԲ)

Գրություն

  Գրություն (638 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (795 ԿԲ)

Եզրակացություն

  Եզրակացություն (557 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (882 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (37,8 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (34,3 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (36,8 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (41,5 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (39,2 ԿԲ)

Որոշում

Որոշում (30,9 ԿԲ)

Հրաման

Հրաման (35,5 ԿԲ)

Հրաման

Հրաման (35,2 ԿԲ)