ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ </br>ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայության արտաքին կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 11/1-4.2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտո

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն ծառայության ինտեգրման հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետի (պաշտոնի ծածկագիր` 11/1-3.3-7) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմողների մասին (17

Հրաման

  Հրաման (555 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (617 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (287 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (327 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (345 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (347 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (344 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (47,2 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (67,1 ԿԲ)

Որոշում

  Որոշում (89,7 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (734 ԿԲ)

Գրություն

  Գրություն (638 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (795 ԿԲ)

Եզրակացություն

  Եզրակացություն (557 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (882 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (37,8 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (34,3 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (36,8 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (41,5 ԿԲ)

Հրաման

  Հրաման (39,2 ԿԲ)

Որոշում

Որոշում (30,9 ԿԲ)

Հրաման

Հրաման (35,5 ԿԲ)

Հրաման

Հրաման (35,2 ԿԲ)